Artikel i Massage & Kroppsvård

 

Her er en ny artikel om klangmassage i det svenske blad, Massage & Kroppsvård, fra december 2007. Den er skrevet af Sandra Rajita, som var inde på Galenos Centret og interviewe Gert Bach. Det svenske blad har følgende web-adresse: http://www.mok.se/. Her kan du også bestille bladet.

 

"Människan har sitt ursprung i ljud, säger en vedisk skapelseberättelse. Hela universum vibrerar av en grundton. Ljud är vibrationer, säger modern vetenskap. Det har man tagit fasta på inom klangmassage, en behandlingmetod med tibetanska sångskålar.


Förvisso behöver jag inga forskningsrön för att tro på att det här är välgörande. Omgiven av underbart rena och vackra toner vid tyngden av de glänsande skålarna på min kropp går jag snart in i djup avslappning och stannar där tills jag hör Gerts röst kalla mig tillbaka. En timme försvann väldigt snabbt. Jag har inte sovit, men heller inte varit vaken och jag måste erkänne at jag önskar att jag varit mer i stånd att höra skålarna sjunga.


De flesta upplever att tiden känns kort och vill höra mer. Men vi upplever inte ljuden bara genom öronen, säger Gert Bach, klangmassage-terapeut och musiker. Resonans är när ett ljud - eller vibrationer - får ett objekt att vibrera. Detta sker när ljudet har samma frekvens som objektet. Ljud rör sig lätt genom vatten, och då vi människor består till 60-70% av vatten fortplantar sig svängningerna lätt in våra kroppar och understöttar avslappning och cirkulation. Klangmassage ges för att stötta de friska cellerna och återskapa kroppens egen harmoniska frekvens. Därmed stöttas kroppens egen läkekraft och immunförsvar.

 

Behandlingen går till så att skålar placeras på och runt kroppen och terapeuten slår an dem med en stoppad trumpinne. Skålarna är tillverkade av tolv metaller som används i buddhistisk tradition, men de är annorlunde designade för att vibrationerna ska riktas in i kroppen snarare än ut i rummet.


Traditionellt har sångskålar använts för meditation och musik, bland annat i Tibet, Nepal, Indien, Kina och Japan. Klangmassage bygger både på gammal kunskap från dessa kulturer och på modern forskning kring musikens inverkan på kropp och sinne. Metoden hae utvecklats av Peter Hess från Tyskland, i samarbete med musikprofessor Gert Wegner. I Tyskland och Österrike är metoden utbredd bland privatpraktiserande och på Wellness-center samt på olika typer av pedagogiska institutioner.


Hjärnens aktivitet skiftar från beta- till alfaböljenivå, liksom vid meditation, berättar Gert. En del upplever ett behagligt tillstånd av rent varande, andra upplever bilder och känslor - ett slags inre resa. Många känner sig upplyfta och självmedvetenhet. Det jag tycker är så spännande med klangmassage är att det skapar en känsla av att vara nära sig själv, avslutar han."
 

 

Gå til forsiden af websitete: http://www.klangmassage-terapi.dk