Indledning

Følgende sider vedrørende klangmassage efter Peter Hess, er et lille sammenkog og uddrag fra Peter Hess´bog : “Die Heilende Kraft der Klangmassage”. Den tyske udgave kan bestilles fra Peter Hess´ hjemmeside eller på Nordlys Centret i Danmark.

Pt. er der ingen oversatte bøger oversat fra tysk til dansk - men det kan være det kommer. Der er en engelsk udgave af nævnte bog undervejs.

Se i øvrigt litteraturhenvisningslisten - eller kig på Peter Hess´ hjemmeside.

Har Gert eller Anette tilføjet noget vil det fremgå med kursiv.

 

Hvad er Klangmassage ?

Ethvert menneske har sin egen klang. Med klangmassage er det væsentligt at fornemme klangen og tilpasse sig kroppens lyd og rytme. Indfinder et harmonisk samspil sig, opstår på et dybt plan afspænding, som kan virke befriende og smertelindrende. Anslagende på klangskålene, som hviler på kroppen, udløser svingninger, som breder sig til hele kroppen. Derved bliver blokeringer opsporet og behandlet. Gennem klangmassagen bliver kroppens egne selvhelbredende kræfter stimuleret.

 

Klangmassage er en helhedsorienteret metode, udviklet af Peter Hess, og baseret på mange års empirisk forskning.

Har man først èn gang oplevet klangmassage, fascinerer de overtonerige klange og de velgørende svingninger èn, så man bliver helt afhængig.

Løfter om mirakuløse helbredelser er ikke temaet her, men mere den i høj grad vidunderlige berøring, gennem de helt og holdent sfæriske-klingende, helsebringende virkninger af lyd.

 

Den sundhedsbefordrende værdi af klangmassage bliver mere og mere anerkendt indenfor sundhedsområdet og anvendes virkningsfuldt.

Hyppigt bliver patienter behandlet for :

Ÿ        Spændinger i skulder og nakkeområde

Ÿ        Lændesmerter

Ÿ        Smerter i led

Ÿ        Problemer i rygsøjlen

Ÿ        Kredsløbsforstyrrelser

Ÿ        Misbrugsproblematikker

Ÿ        Psykosomatiske lidelser

Ÿ        Fysiske og psykiske handikaps

 

Kendskabet til klangmassage

 

Stadig flere mennesker er blevet bevidste om hvilke fænomenale muligheder Klangmassage efter Peter Hess byder på. For ti år siden fandt man kun i lille grad information på Internettet. I dag finder man mere end 20.000 sider.

Millionvis af erfaringer, som i mellemtiden er blevet gjort indenfor mange forskellige områder - f.eks til privat anvendelse, sundhedsområdet, såvel indenfor pædagogiske som terapeutiske områder - har tydeliggjort denne metodes omfattende muligheder.

Idéen om klangmassage fik Peter Hess i 1984. Mange tusinde mennesker, i Europa og globalt, er i mellemtiden blevet uddannede. Deres erfaringer i praksis har vist, at denne metode er særdeles virkningsfuld og sikker i sin anvendelse.

 

Harmoni via overtonerige klange

 

Hvorfor er klangmassagen så værdifuld for os ? Hvorfor er virkningen af den så omfattende og effektiv ?

De harmoniske overtonerige klange opfatter vi som behagelige og beroligende ; de virker afspændende.

Klangmassagen berører os i vores oprindelige erfaringer - der hvor vi endnu havde grænseløs tillid. Derigennem kommer vi i en let trancetilstand, der tilbyder os et sikkert rum, hvor vi kan give slip og lade ske. Her vækker klangmassagen den helsebringende kraft i os.

De centrale erfaringer fra klangmassagen er den mangfoldige kundskab om, at alle muligheder for helbredelse ligger i os selv og at helbredelse opstår udfra os selv.

 

Erfaringen om, at helbredelse i mange tilfælde, kan finde sted uden den klassiske medicin, gjorde Peter Hess i 1986 hos shamaner i Vest-Nepal. Over 80 procent af helbredelsen sker i det rum og i det nærvær, den behandlede, tilbydes af shamanerne. Det, at frembringe dette udviklingsrum, er shamanens kunst. Beslutningen om helbredelse sker i den behandlede selv - også ved klangmassage.

 

Den kropsorienterede klangmassageterapi knytter sig til den viden og de løsninger der allerede ligger i os. Med klangmassagen som vedvarende metode, bliver der åbnet op for den mulighed, at komme i kontakt med vores slumrende og latente viden, og benytte denne virkningsfuldt til løsning af problemerne.

 

Genialt enkelt og alligevel utrolig effektivt

 

Udfra de erfaringer Peter Hess har gjort sig i Østen, er der opstået en værdifuld metode til det vestlige menneske - en metode der kan bruges til at løsne op for kropslige, sjælelige og psykiske problemer.

På hans institut er der fra grunduddannelsen opstået specialkurser, som er rettet mod særlige behov i praksis.

Med Klangpædagogik efter Peter Hess og videreuddannelsen for klangpædagoger har Petra Emily Zurek og han, i fællesskab, udviklet en metode til kreativ lære- og livsrådgivning, der kendetegnes ved en agtsom, løsnings- og ressourceorienteret holdning. Her bliver enkeltpersoner såvel som grupper, undervist i at overvinde livskriser, samt støttet og rådgivet i deres egen personlige udvikling.

I Danmark kan man på Nordlys Centret i Silkeborg tage grund-uddannelsen til klangmassør. Indtil videre foregår videreuddannelse i andre lande - hovedsagelig i Tyskland.

 

Historien bag Klangmassage

 

Hvordan det hele begyndte

I 1966, rejste Peter Hess, som ny-udklækket ingeniør, til Indien. På det tidspunkt anede han endnu ikke, hvilke vigtige opdagelser han ville erhverve, for sig selv, for sit liv og for klangmassage. Dengang stod oplevelser og eventyr i forgrunden. Dog berørte, også religion, templer og ritualer, ham mere og mere, på denne lange rejse som varede næsten et år.

Mange år senere, efter Peter Hess havde påbegyndt sit arbejde som ingeniør og sit andet studie i faget pædagogik og havde grundlagt en familie, førte hans veje ham igen til Indien og Nepal.

Udløsende for denne rejse var alvorlige sundhedsmæssige problemer, som vakte hans interesse for alternative behandlingsmetoder. Peter Hess var stærkt interesseret i disse områder, opsøgte kurser for at lære at observere og fornemme energi, og gennemførte egne radioæstetiske undersøgelser på energetiske steder. Derudover havde han allerede, sammen med en kvindelig læge og en kvindelig biodynamiker, samlet erfaringer over energiers indflydelse på mennesket og deres mulige medvirken til at fornemme og opløse blokeringer.

 

 

Viden fra en urgammel kultur

 

Sommeren 1984 begav Peter Hess sig ud på den første rejse til Nepal. Den middelalderlige kongestad Bhaktapur, med dens dengang 35.000 indbyggere blev siden hen hans fundament for erfaringer. Der lever, frem for alt Newarerne, som er den ældste befolkningsgruppe i Kathmandu-dalen. De har deres urgamle bykultur og er i deres levevis stadig tæt sammenvævet med religion og ritualer.

Sluttelig tog Peter Hess et års orlov fra sit arbejde, for at rejse til Nepal. Indtil i dag er den rejse blevet fulgt af yderligere mere end 50 rejser til Nepal, Tibet og Indien.

 

 

Tilbage til forsiden